top of page
piia-02961.jpg

H U M A N  2  H U M A N 
C O N S U L T I N G
/  T A R I N A

Olen koko ikäni toiminut B2B-asiakasrajapinnassa, niin front-end kuin back-end-toimintojen kehittämisen parissa ja kokonaisvaltainen palveluiden kehittäminen ja muovaaminen asiakasnäkökulmasta on sydämen asiani. Omaan yli 20-vuotisen ja laaja-alaisen kokemuksen niin hotelli-, ravintola-, matkailualalta kuin rahoitus-, auto- ja IT-alalta. Ne tarjoavat monipuolisen ja kattavan kokonaisuuden koko palveluliiketoimintasektoria ajatellen.  Etenkin Toyotalta saadut opit, ongelmien ratkaisutaidot ja Lean-metodit ovat yksi salainen ase, jota kannan mukanani. 

Olen nähnyt ja kokenut eri alojen yritysten kamppailevan samojen asiakaspalvelullisten haasteiden parissa ja se siivitti myös minut ryhtymään yrittäjäksi. Usein yritysten ongelmana on se, että ylimääräistä aikaa, resurssia, osaamista tai näkemystä ei ole ja vaikka olisikin, ulkopuoliset apukädet tai ulkoistettu projektipäällikkö voi tuoda ihan uudenlaista lisäarvoa ja osaamista yrityksenne tekemiseen. 

Minun tehtävänäni on olla oppaananne yrityksenne asiakaskokemuksen menestyspolulle. Olen tyytyväinen vasta sitten, kun kumppanieni kanssa yhteisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Ammattimaisena liikkeenjohdon konsulttina uskon positiivisen ajattelutavan ylläpitämiseen, kumppanuuksien luomiseen ja pyrkimykseen saavuttaa merkittäviä tuloksia.  

Human to human. Ihmiseltä ihmiselle. Olen sinua varten. 

V I S I O ,   M I S S I O     &     A R V O T

Workspace

V I S I O

Human 2 Human Consulting Oy on palveluliiketoimintaa rohkeasti uudistava kehittäjä, joka vie elämyksellistä asiakaskokemuskehittämistä ja -osaamista eteenpäin.

Intohimolla.

M I S S I O

Kokemus, jolla on merkitystä muistetaan. Palvelu, jossa on sydän ja sielu mukana, halutaan kokea uudestaan. H2H Consulting luo yhdessä kumppaneidensa kanssa positiivisia palveluelämyksiä asiakkaan ääntä kuunnellen, asiakasta varten.

Human to Human. Ihmiseltä ihmiselle.

Business Meeting
Researching and Writing

A R V O T

Positiivisuus, yhdenmukaisuus, laadukkuus, luotettavuus, jatkuva kehittyminen, vuorovaikutuksellisuus & sinnikkyys. 
 

  • Jatkuva kehittäminen.

  • Luotettava ja avoin kohtaaminen.
    Yhdessä on enemmän.

  • Positiivisen energian kautta.
    Laadukkaasti, sinnikkyydellä.

  • Yhdenmukaisuuden kautta palveluihin
    laatua ja tunnistettavuutta

 

H2H Consulting haluaa olla paras ja pitkäaikainen kumppanisi. Kehitytään ja kehitetään yhdessä.

T Y Ö K O K E M U K S E N I

Y R I T T Ä J Ä ,  C E O
/  H 2 H   C O N S U L T I N G

Syyskuu 2018 -

Olen yksilöllinen tiimipelaaja, organisaattori ja hengenluoja, omalla esimerkilläni muihin uskoa, tarmoa ja toimintaa valava, ikuisen kehittämisen ja oppimisen kannattaja. Olen yrityksenne mentori, valmentaja, kuuntelija. Olen apukädet, projektipäällikkö tai -tekijä. Olen käytettävissänne, kun tarvitsette asiakaskokemuksenne kehittäjää.

A S I A K A S P A L V E L U J O H T A J A
/  L E M O N S O F T 

Joulukuu 2017 - toukokuu 2018

Lemonsoftin asiakaspalvelujohtajana minulla oli operatiivinen vastuu 25 hengen osastosta, joka koostui projektipäälliköistä, sovellusneuvojista ja -konsulteista. Minulla oli myös kokonaisvastuu kehittää asiakaskokemusta koko organisaatiotasolla. Olin myös johtoryhmän jäsen.

A L U E M Y Y N T I P Ä Ä L L I K K Ö
/  T O Y O T A   A U T O   F I N L A N D 

Elokuu 2016 - marraskuu 2017

Aluemyyntipäällikkönä minulla oli vastuu kuudestoista Toyotan jälleenmyyntiliikkeestä Suomessa niin automyynnin kuin jälkimarkkinoinninkin osalta. Vastuisiin lukeutui vuotuinen myynnin ja laadullisten tavoitteiden seuranta sekä markkinointi- ja myyntikampanjoiden luominen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä roolissa olin myös vastuussa jälleenmyyjäverkostoni päivittäisen toiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä sovittujen standardien ja vaatimusten toteuttamisen valvonnasta.

A S I A K A S S U H D E P Ä Ä L L I K K Ö
/ T O Y O T A    F I N A N C E    F I N L A N D 

Huhtikuu 2010 - elokuu 2016

Asiakassuhdepäällikkönä vastasin koko Suomen Toyota jälleenmyyjien asiakassuhteista, vuotuisista rahoitustavoitteista sekä kokonaisvaltaisesta rahoitusasiakkaiden kiinnipidosta. Olin myös markkinointityöryhmän jäsen. Vastuualueihin lukeutui myös jälleenmyyjien koulutukset, osallistuminen rahoitustuotteiden kehittämiseen ja markkinointikampanjoiden suunnitteluun, Työnkuvaani sisältyi erilaisten jälleenmyyjätapahtumien järjestäminen ja emännöinti sekä CRM:n, asiakastyytyväisyyden ja brändin tunnettuuden lisääminen.

K I I N N O S T U I T K O ?


Onko yrityksellänne erityisiä haasteita asiakaskokemuksenne parantamiseksi? Eikä oikein aikaa tai resursseja tai osaamista lähteäksenne työstämään niitä? Olen juuri oikea henkilö auttamaan Teitä siinä. Ole yhteydessä jo tänään!

+358 40 501 6262 tai piia.parssinen@h2h.fi


 

DSC_0962.jpg
bottom of page