top of page

H2H Consultingin maksuttomat webinaarit ovat oiva tapa kehittää omaa ammattiosaamista asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun kehittämisen näkökulmasta. Webinaari eli verkkoseminaari tuo ajankohtaisia aiheita ja kiinnostavaa sisältöä luoksesi sijainnistasi riippumatta - osallistut helposti webinaariin omalta tietokoneeltasi selaimellasi ilman erillistä ohjelmaa. Webinaarit ovat suunnattu kaikille, jotka ovat aiheista kiinnostuneita tai työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä. Ilmoittautumisesi jälkeen tulet saamaan ohjeet ja linkin, jonka avulla pääset osallistumaan. Tule siis mukaan!

W E B I N A A R I T

I L M O I T T A U D U    M U K A A N

 Erinomaisen asiakaskokemuksen ainekset 

Seuraava ajankohta tammikuussa 2020! Tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin. 

Millainen on hyvä asiakaskokemus, miten se rakennetaan, mikä on menestyksen resepti? 


Tässä n. 75min kestoisessa pikakatsauksessa päästään kurkistamaan erinomaisen asiakaskokemuksen anatomiaan ostajapersoonien ja asiakaspolun kautta sekä puhutaan paljon sen perustasta eli asiakasymmärryksen syventämisestä ja sen hyödyntämisestä asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä erinomaisen työntekijäkokemuksen merkityksestä hyvän asiakaskokemuksen ainesosana. 
 

Webinaari on  suun­nat­tu asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­lö­kun­nal­le ja asi­a­kas­raja­pin­nas­sa työs­ken­te­le­vil­le sekä esi­mie­hil­le, joh­dol­le sekä kai­kil­le asi­a­kas­pal­ve­lun suun­nit­te­luun osal­lis­tu­vil­le.

 

Webinaarin tavoitteena on antaa osallistujalle näkemystä siitä, miten yrityksessä voidaan lähteä asiakaskokemusta kehittämään.

Webinaari on maksuton.

Henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen uusi aika

Seuraava ajankohta tammikuussa 2020! Tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin. 

Millainen on hyvä henkilöstökokemus? Mitä sen kehittämisessä vaaditaan? Entä miten kaikki linkittyvät asiakaskokemukseen?


Tässä n. 75min kestoisessa pikakatsauksessa päästään kurkistamaan erinomaisen asiakaskokemuksen aineosiin ennen kaikkea hyvän henkilöstökokemuksen näkökulmasta.

Webinaari on  suun­nat­tu asi­a­kas­pal­ve­lu­hen­ki­lö­kun­nal­le ja asi­a­kas­raja­pin­nas­sa työs­ken­te­le­vil­le sekä esi­mie­hil­le, joh­dol­le sekä kai­kil­le asi­a­kas­pal­ve­lun suun­nit­te­luun osal­lis­tu­vil­le.

 

Webinaarin tavoitteena on antaa osallistujalle näkemystä siitä, miten yrityksessä voidaan lähteä asiakaskokemusta kehittämään henkilöstökokemuksen vinkkelistä.

Webinaari on maksuton.

 Hyvää asiakaspalvelua eri viestimissä  

Seuraava ajankohta tammikuussa 2020! Tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin.

Asiakaspalveluun tulee eri toimialoilla jatkuvasti lisää kanavia, joissa palvellaan asiakkaita.
Kuitenkin asiakkaat käyttävät yhä myös perinteisiä kanavia, kuten sähköpostia ja puhelinta. Erilaisissa kanavissa asiointi vaatii erilaisia taitoja ja lähestymistapaa.  Tässä 1,5h webinaarissa perehdytään lyhyesti eri viestintävälineiden (kuten puhelin, sähköposti, chat ja WhatsApp) eroihin ja hyötyihin asiakaspalvelun näkökulmasta.

 

Webinaari on tarkoitettu asiakaspalvelutilanteissa työskenteleville tai vaikka chatin käyttöönottoa harkitseville.

Webinaari on maksuton.

DSC_0962.jpg

K I I N N O S T U I T K O ?


Onko yrityksellänne erityisiä haasteita asiakaskokemuksenne parantamiseksi? Eikä oikein aikaa tai resursseja tai osaamista lähteäksenne työstämään niitä? Olen juuri oikea henkilö auttamaan Teitä siinä. Ole yhteydessä jo tänään!

+358 40 501 6262 tai piia.parssinen@h2h.fi


bottom of page